/Files/images/kartinki/завантаження.jpg

Науково-методична робота школи спрямована на підвищення та удосконалення рівня професійної майстерності педагогів, активізацію діяльності вчителів та вихователів, формування творчого, ініціативного ставлення до роботи.

Протягом останніх 5-ти років у закладі працювали: шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник - Гавриш О.В.), творча група вихователів (керівник - меторист Близнюк Л.М.), педагогічна рада (керівник - Козьменчук О.Я.).

Кожна методична структура проводить свої засідання відповідно до річного плану роботи школи, ведеться відповідна документація (протоколи засідань, матеріали роботи).

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою: «Науково-методичне забезпечення формування навчально-виховного середовища як фактора розвитку особистості школяра в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти», творчої групи вихователів над питанням: «Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі». Педагогічний колектив працює над вирішенням науково-методичної проблеми: «Забезпечення формування особистості дитини дошкільного та шкільного віку на основі розвитку її творчих можливостей і самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання».

/Files/images/kartinki/clipart_of_15186_sm_2======.jpg

Щороку видаються накази по НВК: «Про організацію та результати методичної роботи», «Про організацію та результати навчально-виховного процесу», «Про створення комісій», «Про результати внутрішнього контролю».

Проведена методична робота, зорієнтована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу, в цілому дає позитивні результати. Протягом останніх років проводились колективні (масові, групові) та індивідуальні форми роботи. Вчителі та вихователі підвищували загальну культуру, удосконалювали фахову та методичну майстерність, знайомились з впровадженням у практику роботи новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій. Педагоги вдосконалювали навички роботи з використанням інноваційних методів навчання (інтерактивні форми і методи навчання, ІКТ, метод проектів); активізувалась самоосвітня діяльність вчителів та вихователів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання учнів, планування і оформлення матеріалів роботи із самоосвіти (портфоліо педагогічного працівника).

Протягом року традиційно проводяться засідання методичної ради на яких розглядаються основні напрями методичної роботи в НВК, розподіляються обов’язки між членами методичної ради, обговорюються і затверджуються плани роботи методоб’єднання вчителів початкових класів та класоводів, методоб’єднання вихователів садкових груп, роботи з молодими та малодосвідченими педагогами, питання вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 2-4 класів із навчальних предметів, співбесіди з педагогами, які атестуються. Також вивчається та узагальнюється педагогічний досвід учителів та вихователів, здійснюється огляд нормативних документів, новинок методичної літератури. У період між засіданнями члени методичної ради розробляють і обговорюють завдання до предметних олімпіад із базових дисциплін і Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика. Молодим педагогам надаються індивідуальні консультації.

Методична служба НВК реалізує Державну національну програму «Освіта», національну доктрину розвитку освіти України ХХІ століття, закони України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Державну програму «Вчитель», Національну програму «Діти України».

Щомісячно в НВК проводяться методичні оперативні наради. Члени педколективу ознайомлюються з методичною літературою на допомогу вчителям, що працюють за новими програмами варіативної складової навчального плану, методами розв’язання дитячих конфліктів, організацією і проведенням предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, порядком перевірки й оцінюванням робіт та педагогічним досвідом.

Традиційним у закладі є проведення методоб'єднань вчителів початкових класів та вихователів садкових груп на яких розглядаються питання …

Питання методичної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

Значна увага в НВК приділяється самоосвіті педагогів. Кожен педагогічний працівник веде особисте портфоліо педагогічного працівника, творчо працює над особистою науково-методичною проблемою, знайомиться з науковою, методичною та навчальною літературою, вивчає досвід роботи колег.

Всі педагоги успішно склали сертифікаційний тест «Курс Microsoft із цифрових технологій»

Діяльність методичної роботи НВК спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок , створюваних педагогами –практиками.

Структура методичної служби:

  • педагогічна рада;
  • методичне об’єднання;
  • методичний кабінет;
  • інформаційна і психологічна служби

Завдання, які постають перед методичною роботою:

/Files/images/kartinki/завантаження (1).jpg

· кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

· створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

· проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

· створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка міні-підручників та посібників;

· вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.

Кiлькiсть переглядiв: 678

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.