КОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Зарічна,5, м. Косів, Івано-Франківська область, 78600

е-mail: kozmenchuk.oksana@gmail.com

Код ЄДРПОУ 20564271


П Р О Т О К О Л

звітування керівника Косівської початкової школи Козьменчук О.Я.

перед конференцією

02.06.2023 р.

Голова: Близнюк Л.М.

Секретар: Минайлюк О.В.

ПРИСУТНІ: члени конференції – 27 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звітування керівника закладу про свою діяльність перед конференцією щодо підвищення рівня організації освітнього процесу, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування та їх використання, співпрацю з громадськими організаціями.

1. СЛУХАЛИ:

Директора школи Козьменчук О.Я., яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178 на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про загально-освітній навчальний заклад та Положення про професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

Керівник закладу Козьменчук О.Я. в своєму звіті охопила основні напрямки діяльності та проінформувала про:

- персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу;

- створення умов для підготовки вчителів до навчання дітей в НУШ, варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

- організацію самоврядування учнів початкових класів;

- про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

- надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою, з малозабезпечених сімей, ВПО, захисників і Захисниць України, дітям, батьки яких загинули на війні та дітям учасників АТО;

- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників;

- залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльності навчального закладу;

- аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, конференцією;

- роботу закладу в пріоритетних напрямках:

1.Організація та підтримка безпечного освітнього простору.

2.Організація освітнього процесу у різних форматах і подолання освітніх втрат.

3.Педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема з дітьми особливими освітніми потребами.

4.Партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей.

5.Організаційно-методична підтримка керівників і педагогів.

6.Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників.

7.Організація харчування.

ВИСТУПИЛИ:

Сем’янів Олександра Юріївна, мати дитини 4-го класу, яка високо оцінила роботу керівника, висловила задоволення роботою педагогічного колективу , схвалила тісну співпрацю керівника, колективу та батьківської громадськості.

Куцела Світлана Ігорівна, мати вихованки середньої групи, яка подякувала всьому технічному персоналу,медичній сестрі, завгоспу.

Балагурак Оксана Миколаївна, мати учениці 3-го класу, дружина воїна – захисника, яка подякувала колективу за організовану підтримку воїнів-батьків, проведені зустрічі, свята, волонтерську допомогу.

Гунько М.А., вихователь ГПД, яка у своєму виступі зосередила увагу на одну із сторін роботи керівника закладу по співпраці з громадськими організаціями (НПП «Гуцульщина», бібліотекою, соціальною службою, ювенальною поліцією).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Продовжити вживати заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально - технічної бази закладу.

1.2. Залучати додаткові джерела фінансування школи для проведення ремонтних робіт.

1.3. Облаштувати ресурсні кімнати для дітей з ООП.

1.4. Посприяти у проведенні капітального ремонту фасаду І та ІІ корпусу.

1.5.Оцінити роботу керівника задовільним рівнем (голосували шляхом таємного голосування).

Голова: Близнюк Л.М.

Секретар: Минайлюк О.В.

Звіт керівника закладу про свою діяльність за 2020-2021 навчальний рік

Протокол звіту керівника про свою діяльність за 2020-2021 навчальний рік

Шановні батьки, вчителі, працівники закладу!

Вашій увазі надаю інформацію про підсумки роботи Косівської початкової школи за 2020-2021 навчальний рік.
Як директор освітнього закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу.
Протягом 2020-2021 навчального року мною, як керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу у закладі.
Станом на сьогоднішній день в закладі навчається та виховується 183 дітей. У школі укомплектовано 4 класи і 6 садкових груп.

З кожним роком географія проживання наших вихованців розширюється. По прилеглих селах: Город, Соколівка, Рожнів, Черганівка, Смодне, Вербовець, Уторопи, Шешори, Старий Косів, Річка, Середній Березів.
У закладі успішно проведені засідання методичних об’єднань та семінари. Протягом навчального року пройшли педагогічну практику 5 студентів вищих навчальних закладів: 1 вихователь, 4 вчителі-логопеди.

Протягом навчального року вчителі та вихователі працюють над успішним засвоєнням вихованцями навчальних програм. В цьому плані досягнуто значних результатів. Проаналізувавши успішність учнів 1-4 класів, можна зробити висновок, що претендентами на закінчення навчального року з високим рівнем знань є 29 здобувачів освіти, з достатнім рівнем знань - 29.
Виховна робота проводилася згідно плану роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класоводів, вихователів, музичного керівника, вихователя-методиста були організовані і проведені на високому рівні свята в очному та режимі онлайн.
Традиційними заходами в школі стали: свято 1 дзвоника, свято Осені, Миколая, останнього дзвоника. В режимі онлайн проведені заходи до шевченківських днів, рідної мови, свята матері. Впродовж останніх років запроваджено проведення свят та уроків у формі квестів.

Пріоритетними завданнями у виховній роботі навчального закладу є забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. Ведеться велика співпраця з працівниками НПП «Гуцульщина», працівниками районної дитячої бібліотеки, соціальної служби, представниками ювенальної поліції.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків , місцевих організацій. Велика робота проведена з питання булінгу, академічної доброчесності.

У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого міста. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів. Розроблено стратегію розвитку закладу на 2021/2025рр.
З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2020-2021н.р. було організовно роботу гуртка м’яка іграшка. Вихованці нашої школи представляли наш район на обласному конкурсі обдарованих дітей в режимі онлайн, де учні 4-го класу зайняли призові місця і отримали нагороди. З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі організовано роботу дитячого самоврядування.

В закладі працють 1-3 класи за новою програмою (НУШ). На виконання програмових вимог нової української школи за кошти обласного та районного відділів освіти придбано: одномісні парти, принтер, шкільну дошку, фліпчарт, килимок, крісло-груша, лего - систем, музичні інструменти, муляжі фруктів і овочів, 2 глобуси, розвивальна література, вага, 9 сипучих годинників, набір мірного посуду, мікроскоп, лупи, рахівниці, мірні стакани, навчальні підручники, настільні ігри, віяла «дорожні знаки», геометричні тіла, палочки Пьюзена, математичні планшети, мультимедійне обладнання.

Планується до нового 2021/2022 н.р. наповнити матеріально-технічною базою наступний 1 клас нової української школи.

За кошти бюджету закладу придбано:

- один килим, 4 шафи для осередків для 1 класу;

-облаштовано два зовнішні пожежні щити з відповідним інвентарем;

- придбано електричний бойлер;

- заміна змішувачів;

-закуплено фарбу на косметичний ремонт ігрових майданчиків, лавочок та підлоги;

- зроблено капітальний ремонт коридорного приміщення 3 корпусу;

Дякуючи працівникам закладу зроблено косметичний ремонт музичної зали.

За кошти батьків дообладнано дитячі майданчики:

- облаштовано майданчики в І та ІІ молодших групах;

-придбано набір постільної білизни в І молодшій групі;

- пісочницю в середній групі;

- зроблена чистка килимів ;

- відремонтовані парканчики;

- зроблено косметичний ремонт в 4-му класі;

- висадка зелених насаджень - 2 клас;

- облаштовано арку в «Зеленому класі» - 2 клас.

За кошти бюджету в ігровій кімнаті зроблено облицювальні роботи стін та стелі.

Планується завершення капітального ремонту ІІ корпусу (фасаду)

За сприяння матері учня 2 класу Іванчук Богдани Ярославівни приміщення ІІІ корпусу Косівської початкової школи Косівською міською радою будинок Йосафата Кобринського запропоновано включити до реєстру об’єктів культурної спадщини, як пам’ятку історії в матеріалах історико-архітектурного опорного плану міста Косів.

Заклад працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку необхідне утеплення фасадів І і ІІ корпусів.
Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню садкових груп і класних кімнат та території школи. Постійно дооблаштовуються класні кімнати та садкові групи.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування всіх вихованців. За кошти державного бюджету харчуються діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, переселенці, діти малозабезпечених сімей. А діти з багатодітних сімей – 50% державного бюджету.
Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.
Івано-Франківським обласним департаментом освіти надано статус експериментального навчального закладу регіонального рівня за темою «Педагогічні умови адаптивно-ігрового навчання учнів початкової школи».

Педагоги закладу є активними учасниками інноваційних технологій, беруть участь в обласних семінарах, є лекторами на Всеукраїнських освітянських форумах. Вчитель-логопед Чулак Л.Й. авторка інтерактивних комп'ютерних ігор "Логопедійка" для дітей з порушенням мовлення. Ігри використовує на своїх логопедичних заняттях, а також ділиться іграми з колегами України. Реалізовує проект "Допоможу Тобі говорити!" з дітьми з різних куточків України , які мають важкі вади мовлення, даруючи сім'ям флеш-пристрої з іграми для домашнього використання, цим самим мотивує батьків до участі в освітньому процесі. Свою діяльність висвітлює в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Також веде прямі трансляції на своєму каналі Ютюб та групах у соціальних мережах, метою яких є навчання педагогів. Виступала як спікер на Фестивалі практичної логопедії в м. Київ. ( офлайн); на І Міжнародній конференції педагогів допоміжних професій, організатори якої є громадська організація "Територія розвитку", місто Дніпро ( онлайн); проводила майстер-класи на V міжнародній конференції, організатор Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Запрошена як викладач до Прикарпатського Університету читати лекції на тему: "Інформаційні технології в роботі сучасного педагога". Вчителі Козьменчук О.Я., Лаврук М.Й., Тяла Л.Л., Луканюк М.П., Гавриш О.В. впроваджують НУШ та пройшли навчання і одержали сертифікати.

В 2020/2021н.р. заклад працював очно та в режимі онлайн, що дало можливість усім нашим учням отримати доступ до освіти в умовах карантину. Календарні та навчальні плани висвітлені на веб-сайті закладу.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив.

Дякуємо, що обираєте саме наш заклад і постараємося не розчаровувати вас у виборі.

Чекаємо на ваші відгуки, думки, пропозиції


Звіт керівника про свою діяльність за 2019-2020 навчальний рік

Шановні батьки, вчителі, працівники закладу!

Вашій увазі надаю інформацію про підсумки роботи Косівської початкової школи за 2019-2020 навчальний рік.
Як директор освітнього закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу.
Протягом 2019-2020 навчального року мною, як керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу у закладі.
Станом на сьогоднішній день в закладі навчається та виховується 208 дітей. У школі укомплектовано 4 класи і 5 садкових груп.

З кожним роком географія проживання наших вихованців розширюється. По прилеглих селах: Город, Соколівка, Кути, Рожнів, Рибне, Черганівка, Пістинь, Старі Кути, Смодне, Вербовець, Уторопи, Річка, Середній Березів.
На базі закладу успішно проведені засідання методичних об’єднань та семінари. Протягом навчального року пройшли педагогічну практику 4 студенти вищих навчальних закладів: 3 вихователі, 1 практичний психолог.

Протягом навчального року вчителі та вихователі працюють над успішним засвоєнням вихованцями навчальних програм. В цьому плані досягнуто значних результатів: участь та зайняті місця у першій десятці учнями 4 класу Вах Ольгою, Шкрібляк Андріаною (вчитель Луканюк М.П.)в конкурсі з української мови імені П.Яцика. Проаналізувавши успішність учнів 3-4 класів, можна зробити висновок, що претендентами на закінчення навчального року з високим рівнем знань є 13 здобувачів освіти, з достатнім рівнем знань 15.
Виховна робота проводилася згідно плану роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класоводів, вихователів, музичного керівника, вихователя-методиста були організовані і проведені на високому рівні свята.
Традиційними заходами в школі стали: свято 1 дзвоника, свято Осені, Миколая. В режимі онлайн проведені заходи до шевченківських днів, рідної мови, свята матері, останнього дзвоника.

Пріоритетними завданнями у виховній роботі навчального закладу є забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. Ведеться велика співпраця з працівниками НПП «Гуцульщина», працівниками районної дитячої бібліотеки, соціальної служби.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків , місцевих організацій. Велика робота проведена з питання булінгу, академічної доброчесності.

У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого міста. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.
З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2019-2020н.р. було організовно роботу гуртка м’яка іграшка. Вихованці нашої школи представляли наш район на обласному конкурсі обдарованих дітей, де учениця 3-го класу Стефурак Аня була учасником Всеукраїнського конкурсу хореографії «Джерело надій» і зайняла призове місце. З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі організовано роботу дитячого самоврядування.

В закладі працють 1-2 класи за новою програмою (НУШ). На виконання програмових вимог нової української школи за кошти обласного та районного відділів освіти придбано: одномісні парти, стіл та крісло для вчителя, телевізор, принтер, шкільну дошку, фліпчарт, килимок, ламінатор, ламінаторна плівка, ксерокс ний папір, 4 шафи для осередків, крісло-груша, лего - систем, музичні інструменти, муляжі фруктів і овочів, 2 глобуси, розвивальна література, вага, 9 сипучих годинників, мікроскоп, лупи, рахівниці, мірні стакани, навчальні підручники, настільні ігри, віяла «дорожні знаки», геометричні тіла, палочки Пьюзена, математичні планшети, мультимедійне обладнання.

Планується до нового 2020/2021 н.р. наповнити матеріально-технічною базою наступний 1 клас нової української школи.

За кошти бюджету закладу придбано:

- два килими для 1 класу;

-облаштовано два зовнішні пожежні щити з відповідним інвентарем;

- придбано електричний бойлер;

- відремонтовано вбиральню у 3-му корпусі;

- заміна змішувачів;

-закуплено фарбу на косметичний ремонт ігрових майданчиків, лавочок та підлоги;

- зроблено капітальний ремонт коридорного приміщення 2 корпусу;

- замінено 15 кв.м. підлоги в 1 класі.

Дякуючи працівникам закладу зроблено косметичний ремонт музичної зали.

За кошти батьків дообладнано дитячі майданчики:

- зроблено капітальний ремонт в І молодшій групі;

-придбано набір постільної білизни та рушників в І молодшій групі;

- пісочницю в середній групі;

- зроблена чистка килимів ;

- встановлено двері в 2-му класі;

- відремонтовані парканчики;

- зроблено капітальний ремонт в 4-му класі;

- придбано телевізор в 1 класі;

- демонстраційну дошку в 1 класі;

- висадка зелених насаджень - 4 клас;

- облаштовано арку в «Зеленому класі» - 4 клас.

За сприяння заступника голови Івано-Франківської обласної ради Басараба С.М. замінено ліжка, покривала, матраси, шафи для роздягання на 130 вихованців, лавочки, шведську стінку, два ігрові майданчики.

Планується завершення капітального ремонту ІІ корпусу (фасаду)

Заклад працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку необхідне утеплення фасадів І і ІІ корпусів.
Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню садкових груп і класних кімнат та території школи. Постійно дооблаштовуються класні кімнати та садкові групи.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування всіх вихованців. За кошти державного бюджету харчуються діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, переселенці, діти малозабезпечених сімей. А діти з багатодітних сімей – 50% державного бюджету.
Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.
Івано-Франківським обласним департаментом освіти надано статус експериментального навчального закладу регіонального рівня за темою «Педагогічні умови адаптивно-ігрового навчання учнів початкової школи».

Педагоги закладу є активними учасниками інноваційних технологій, беруть участь в обласних семінарах, є лекторами на Всеукраїнських освітянських форумах. Вчитель Лаврук М.Й., виготовила багато роздаткового та демонстраційного матеріалу, пройшла навчання з НУШ і отримала три сертифікати: едера, інклюзивне навчання, очне навчання. Вчителі Козьменчук О.Я., Тяла Л.Л., Луканюк М.П., Гавриш О.В. впроваджують НУШ та пройшли навчання і одержали сертифікати.

З 12.03.2020 року заклад працював в режимі онлайн, що дало можливість усім нашим учням отримати доступ до освіти в умовах карантину. Календарні та навчальні плани висвітлені на веб-сайті закладу.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив.

Дякуємо, що обираєте саме наш заклад і постараємося не розчаровувати вас у виборі.

Чекаємо на ваші відгуки, думки, пропозиції.

«

Звіт керівника про свою діяльність перед конференцією в травні 2019 року.

Шановні батьки, вчителі, працівники закладу! Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2018-2019 навчальний рік. Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора НВК, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу. Протягом 2018-2019 навчального року мною, як керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі. Станом на сьогоднішній день в закладі навчається та виховується 193 дитини. У школі укомплектовано 4 класи і 5 садкових груп. З кожним роком географія проживання наших вихованців розширюється. По прилеглих селах: Город, Соколівка, Кути, Рожнів, Рибне, Черганівка, Пістинь, Старі Кути, Смодне, Вербовець, Уторопи, Річка, Середній Березів На базі закладу успішно проведені засідання методичних об’єднань та семінари. Проведено районний захід вшануваня ветеранів педагогічної праці. Протягом навчального року пройшли педагогічну практику 4 студенти вищих навчальних закладів: 2 вихователі, 1 практичний психолог, 1 вчитель початкових класів. Протягом навчального року вчителі та вихователі працюють над успішним засвоєнням вихованцями навчальних програм. В цьому плані досягнуто значних результатів: участь та зайняте -те місце ученицею 4 класу Фейчук Іванною (вчитель Лаврук М.Й.), ученицею 3 класу Шкрібляк Андріаною в конкурсі з української мови імені П.Яцика Проаналізувавши успішність учнів, можна зробити висновок, що претендентами на закінчення навчального року з високим рівнем знань є 19 учнів , з достатнім рівнем знань 24 учні. Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класоводів, вихователів, музичного керівника, вихователя-методиста були організовані і проведені на високому рівні свята. Традиційними заходами в школі стали: свято 1 дзвоника, свято Осені, Миколая, свято Букваря, свято весни, родинні свята, виховні заходи до дня народження Т.Г. Шевченка. Учні школи приймали участь не тільки в шкільних заходах, але й районних. Пріоритетними завданнями у виховній роботі навчального закладу є забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. Ведеться велика співпраця з працівниками НПП «Гуцульщина», працівниками районної дитячої бібліотеки, соціальної служби. Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків , місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого міста. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів. З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2018-2019н.р. було організовано роботу гуртка м’яка іграшка. Вихованці нашої школи представляли наш район на обласному конкурсі обдарованих дітей, де учениця 4-го класу Гавриш Мілана зайняла 1-ше та 2-е місця, учениця 2-го класу Стефурак Аня була учасником Всеукраїнського конкурсу хореографії «Джерело надій» і зайняла 1-ше місце.. З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі організовано роботу дитячого самоврядування. В закладі працює 1 клас за новою програмою (НУШ). На виконання програмових вимог нової української школи за кошти обласного та районного відділів освіти придбано: одномісні парти, стіл та крісло для вчителя, телевізор, принтер, шкільну дошку, фліпчарт, килимок, ламінатор, ламінаторна плівка, ксерокс ний папір, 4 шафи для осередків, крісло-груша, лего - систем, музичні інструменти, муляжі фруктів і овочів, 2 глобуси, розвивальна література, вага, 9 сипучих годинників, мікроскоп, лупи, рахівниці, мірні стакани, навчальні підручники, настільні ігри, віяла «дорожні знаки», геометричні тіла, палочки Пьюзена, математичні планшети. Планується до нового 2019/2020 н.р. наповнити матеріально-технічною базою наступний 1 клас нової української школи. За кошти бюджету закладу придбано: - професійну витяжку в харчоблок на суму 26.610 тис.грн.; - телевізор для 2-го класу; - комп’ютерну техніку у кабінет директора; - мультимедійну дошку; - відремонтовано сходову клітку; - облаштовано 2 піднавіси та поручні; - відремонтовано вбиральню у 3-му корпусі; - реконструйовано ворота (хвіртка); - замінено 3 дверей та 1 вікно; - зроблено капітальний ремонт кабінету директора; - закуплено посуду (каструлі) для садкових груп. Дякуючи працівникам закладу замінено штори в музичній залі. За кошти батьків дообладнано дитячі майданчики: -придбано кухонні сушки, підноси; - новорічну ялинку та прикраси; - гойдалку в 2-й молодшій групі; - піднавіс в 1- й молодшій групі; - встановлено двері в 2-й молодшій групі; - відремонтовані парканчики За сприяння народного депутата України Ю. І. Солов’я виділено кошти на заміну вікон, дверей та вхідного коридору ІІ корпусу. Планується завершення капітального ремонту ІІ корпусу (фасаду) Заклад працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку необхідна заміна вікон І корпусу та утеплення фасадів І і ІІ корпусів. Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню садкових груп і класних кімнат та території школи. Постійно дооблаштовуються класні кімнати та садкові групи. В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування всіх вихованців. За кошти державного бюджету харчуються діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, переселенці, діти малозабезпечених сімей. А діти з багатодітних сімей – 50% державного бюджету. Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу. Івано-Франківським обласним департаментом освіти надано статус експериментального навчального закладу регіонального рівня за темою «Педагогічні умови адаптивно-ігрового навчання учнів початкової школи». Педагоги закладу є активними учасниками інноваційних технологій, беруть участь в обласних семінарах, є лекторами на Всеукраїнських освітянських форумах. Вчитель Гавриш О.В. виготовила багато роздаткового та демонстраційного матеріалу, пройшла навчання з НУШ і отримала три сертифікати: Едера, інклюзивне навчання, очне навчання. Вчителі Козьменчук О.Я., Лаврук М.Й., Тяла Л.Л., Луканюк М.П. готуючись до впровадження НУШ також пройшли навчання і одержали сертифікати. В закладі проведено районне свято для ветеранів педагогічної праці та районний творчий звіт вчителів початкової ланки. Багато серед нас нагороджені грамотами за сумлінну працю і третій рік поспіль отримуємо І-ші місця в огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед шкіл району. На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. Дякуємо, що обираєте саме наш заклад і постараємося не розчаровувати вас у виборі. Чекаємо на ваші відгуки, думки, пропозиції. Рішення конференції від 16травня 2019 року 1. Продовжити роботу школи по реалізації освітньої програми закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України. 2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів. 3. Здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та поза навчальній діяльності. 4. Здійснювати обмін досвідом між закладами освіти по впровадженню НУШ.

Звіт роботи директора за 2018 навчальний рік

Шановні батьки, вчителі, працівники закладу!

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік.
Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора НВК, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу.
Протягом 2017-2018 навчального року мною, як керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі.
Станом на сьогоднішній день в закладі навчається та виховується 210 дітей. У школі укомплектовано 4 класи і 5 садкових груп.

З кожним роком географія проживання наших вихованців розширюється. По прилеглих селах: Город, Соколівка, Кути, Рожнів, Рибне, Черганівка, Пістинь, Старі Кути, Смодне, Вербовець, Уторопи, Річка.
На базі закладу успішно проведені засідання методичних об’єднань та семінари. Протягом навчального року пройшли педагогічну практику 9 студентів вищих навчальних закладів: 3 вихователі, 2 практичні психологи, 4 вчителі початкових класів.

Протягом навчального року вчителі та вихователі працюють над успішним засвоєнням вихованцями навчальних програм. В цьому плані досягнуто значних результатів: участь та зайняте V-те місце ученицею 4 класу Максимів Аліною (вчитель Гавриш О.В.), ученицею 3 класу Фейчук Іванною в конкурсі з української мови імені П.Яцика, участь в районній олімпіаді з української мови Максимів Аліною – 4 клас (вчитель Гавриш О.В.), Славою Анастасією - 3 клас (вчитель Лаврук М.Й.), з математики Мельничук Соломією – 4 клас (вчитель Гавриш О.В.), Фейчук Іванною – 3 клас (вчитель Лаврук М.Й.), які увійшли в десятку переможців предметних олімпіад. Проаналізувавши успішність учнів, можна зробити висновок, що претендентами на закінчення навчального року з високим рівнем знань є 20 учнів , з достатнім рівнем знань 30 учнів.
Виховна робота проводилася згідно плану

виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класоводів, вихователів, музичного керівника, вихователя-методиста були організовані і проведені на високому рівні свята.
Традиційними заходами в школі стали: свято 1 дзвоника, свято Осені, Миколая, свято Буквара,свято матері, родинні свята. Учні школи приймали участь не тільки в шкільних заходах, але й районних.

Вихованці, їхні батьки та працівники закладу приймали участь у благодійній акції «Діти-дітям».

Пріоритетними завданнями у виховній роботі навчального закладу є забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. Ведеться велика співпраця з працівниками НПП «Гуцульщина», працівниками районної дитячої бібліотеки.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків , місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого міста. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.
З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2017-2018н.р. було організовно роботу гуртка м’яка іграшка. Вихованці нашої школи представляли наш район на обласному конкурсі обдарованих дітей, де учениця 4-го класу Павлюк Тетяна та учениця 3-го класу Кузьменюк Аня ввійшли в десятку кращих. З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі організовано роботу дитячого самоврядування.

За сприяння депутата обласної ради Д.І. Дзвінчука виділено 450 тис грн.. на капітальний ремонт ІІ корпусу . За ці кошти добудований коридор, перекритий дах метало черепицею, замінено водостічні труби, встановлено 4 металопластикових дверей та 4 вікна, облаштовано сходову клітку, замінено підлогу дерев’яну та плиткою.

За кошти відділу освіти придбано електричну плиту в харчоблок на суму 17 тис.грн. та під’єднано весь заклад (3 корпуси ) до мережі Інтернет.

Дякуючи працівникам закладу замінено штори в актовій залі та ролети в групах.

За кошти батьків дообладнано дитячі майданчики:

-придбано пісочницю;

- дитячу гірку;

-гойдалки;

-столики з лавочками;

-відремонтовано один дитячий майданчик.

За сприяння депутата Верховної ради Ю.І. Солов’я планується виділити 400 тис грн.. на завершення капітального ремонту ІІ корпусу (фасаду)

Заклад працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку необхідна заміна вікон та утеплення фасадів І і ІІ корпусів.
Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню садкових груп і класних кімнат та території школи. Постійно дооблаштовуються класні кімнати та садкові групи.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування всіх вихованців. За кошти державного бюджету харчуються діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, переселенці, діти малозабезпечених сімей. А діти з багатодітних сімей – 50% державного бюджету.
Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.
Івано-Франківським обласним департаментом освіти надано статус експериментального навчального закладу регіонального рівня за темою «Педагогічні умови адаптивно-ігрового навчання учнів початкової школи».

Педагоги закладу є активними учасниками інноваційних технологій, беруть участь в обласних семінарах, є лекторами на Всеукраїнських освітянських форумах. Гавриш О.В., Лаврук М.Й., Тяла Л.Л. пройшли курси нової української школи, де успішно склали 6 модулів.

Багато серед нас нагороджені грамотами за сумлінну працю і третій рік поспіль отримуємо І-ші місця в огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед шкіл району.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Дякуємо, що обираєте саме наш заклад і постараємося не розчаровувати вас у виборі.

Чекаємо на ваші відгуки, думки, пропозиції.

Кiлькiсть переглядiв: 588

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.