2023 рік

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

косівської міської ради

КОСІВСЬКОго району ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Н А К А З

22.02.2023 м. Косів №17

Про підготовку до проведення педагогічної ради

«Екологічна освіта в сучасному освітньому закладі»

Згідно з річним планом роботи закладу на 2022 – 2023 н. р. заплановано проведення засідання педагогічної ради «Екологічна освіта в сучасному освітньому закладі»

НАКАЗУЮ:

1.Директору Козьменчук Оксані Ярославівні організувати проведення Дня відкритих дверей з екологічної тематики за участю працівників НПП «Гуцульщина».

2.Вихователю – методисту Близнюк Лідії Миколаївні вивчити рівень екологічних знань дітей шляхом дискусій, диспутів, діалогів, практичних занять.

3.Практичному психологу Зарінчук Галині Петрівні провести анкетування з метою виявлення знань батьків щодо екологічного виховання дітей. Опрацювати їх.

4.Педагогам провести колективний перегляд занять, екскурсій, свят, розваг екологічного спрямування.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Близнюк Л.М.

Директор: ОксанаКОЗЬМЕНЧУК

З наказом ознайомлені

________________ Г.П.Зарінчук

(підпис)

________________ Л.М.Близнюк

(підпис)

Педагоги:

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

косівської міської ради

КОСІВСЬКОго району ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Н А К А З

24.03.2023 №18

Про затвердження рішення педагогічної ради

«Екологічна освіта в сучасному освітньому закладі»

На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол від 24.03.2023 року №5

НАКАЗУЮ:

1.Педагогічним працівникам продовжувати працювати над підвищенням теоретичного рівня, особливо молодих спеціалістів, щодо питань екологічної освіти та виховання.

Постійно.

2.Вихователю-методисту Близнюк Л.М. залучити батьків шляхом просвітницької роботи, проведенням екологічних акцій до спільної роботи закладу та родини з виховання у дітей екологічної свідомості

Протягом квітня.

3.Творчій групі однодумців поповнювати свої знання за рахунок використання інноваційних технологій та самоосвіти.

Постійно.

4.Класоводам, вихователям оновити в класах, групах інформаційні та дослідницькі куточки щодо розширення у дітей світогляду про природу, природні явища.

Протягом квітня.

5.Директору Козьменчук О.Я. забезпечити висвітлення заходів екологічної спрямованості, які реалізуються закладом на веб-сайті закладу.

До 15.04.2023р..

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи ______________ Оксана КОЗЬМЕНЧУК
(підпис)

З наказом ознайомлені

Педагоги:

2020 рік

Педагогічна рада, методична рада, творча група, рада школи спрямовували зусилля на вирішення наступних питань:

 • піднесення рівня навчання і виховання дошкільників та здобувачів освіти;
 • забезпечення подальшого становлення особистості дитини;
 • цілеспрямоване виявлення і розвивання здібностей вихованців;
 • формування вміння і бажання вчитися;
 • створення умов для самовизначення дитини в різних видах діяльності;
 • розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • спрямування дитячої свідомості в дусі патріотизму та духовної культури;
 • удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;
 • підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей;
 • урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення занять, уроків, виховних заходів;
 • дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;
 • виведення на достатній рівень роботи, спрямованої на формування емоційно-позитивного спілкування дітей в колективі;
 • впровадження в практику проектної діяльності, педагогіки співробітництва, народної педагогіки;
 • продовження пошуків нових форм роботи з батьками;
 • наступність між дошкільною та початковою ланками освіти;
 • налагодження партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;
 • удосконалення та систематизація особистих навчально- методичних комплексів та ефективне їх використання у роботі;
 • підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.
 • навчання з НУШ і сертифікація: едера, інклюзивне навчання, очне навчання.

· Протягом навчального року було проведено 4 педради, на яких піднімались актуальні питання навчально-виховного процесу, схвалювалися положення про педагогічну раду, про внутрішню систему забезпечення якості освіти, про академічну доброчесність, річний план роботи закладу, освітня програма, тижневе навантаження. Проведено інструктивно-оперативні наради при директору згідно плану. Всі педагоги брали активну участь у методичному тижні, де показали хороші професійні і фахові знання.

· Засідання педагогічних рад

№ з/п Дата Зміст Відповідальні Примітка
№1. серпень Підсумки роботи початкової школи за минулий рік та завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік.
1. Розвиток початкової школи в контексті завдань НУШ. Директор
2. Позитивні і негативні сторони впровадження НУШ Вчитель- Гавриш О.В., вихователь -Тяла Л.Л., практичний психолог Зарінчук Г.П.
3. Обговорення та затвердження річного плану роботи. Директор творча група
4. Затвердження програм, форм планування, розкладу уроків та занять. Директор
5. Поняття та принципи академічної доброчесності. Вихователь-методист Близнюк Л.М.
№ 2 жовтень Успіх як життєвий пріоритет особистості
1. Формування успіху як життєвого пріоритету особистості системою виховної роботи. Директор
2. Створення психологічного комфорту в закладі як запорука подальшої успішності дитини. Практичний психолог Зарінчук Г.П.
3. Успішність у навчанні та успішність у подальшому житті. Вчитель Лаврук М.Й.
4. Адаптаційний період учнів у НУШ як шлях успішності в майбутньому. Вчитель Луканюк М.П.
№ 3 грудень Духовно-патріотичне виховання здобувачів освіти та дошкільників
1. Виховання духовно-патріотичних якостей у дітей дошкільного та шкільного віку. Директор
2. Організація співпраці з родиною з питання духовно-патріотичного виховання. Вихователь-методист Близнюк Л.М.
3. Методи і форми проведення заходів духовно-патріотичного виховання: обмін досвідом педагогів Педагоги
№4 березень Наступність дошкільної та початкової освіти.
1. Взаємозв’язок між заняттями та уроками вихователя та вчителя. Директор
2. Координація дій дошкільного закладу, школи і сім’ї. Вихователь-методист Близнюк Л.М.
3. Психологічна готовність дошкільника до начання в школі. Практичний психолог Зарінчук Г.П.
№5 травень Підсумки роботи за 2020 – 2021 навчальний рік та завдання на літній оздоровчий період.
1. Підсумки навчально-виховної роботи за минулий рік. Директор
2. Звіти педагогів про завершення навчального року. Атаманюк М.П. керівник МО
3. НУШ –прстір освітніх можливостей Вчитель 1-го кл Луканюк М.П.., 2-го кл. Лаврук М.Й.
4. Результати співпраці вчителів та вихователів у наступності дошкільної та початкової освіти. Александрук О.І.. вихователь, Атаманюк М.П., вчитель

КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

20.02.2020 м. Косів №17

Про підготовку до проведення педагогічної ради

«Успіх як життєвий пріоритет особистості »

Згідно з річним планом роботи закладу на 2019 – 2020 н. р. заплановано проведення засідання педагогічної ради «Успіх як життєвий пріоритет особистості»

НАКАЗУЮ:

1. Директору Козьменчук Оксані Ярославівні підготувати матеріали для доповіді «Прийоми ефективного оцінювання та ефективного зворотного зв’язку на вчинки та дії учнів».

2. Вихователю – методисту Близнюк Лідії Миколаївні ознайомити педагогів з різними стилями спілкування та удосконалити вміння щодо використання тренінгової технології у практиці роботи.

3. Практичному психологу Зарінчук Галині Петрівні провести анкетування для адміністрації «Взаємини з педагогами», для педагогів «Взаємини з учнями».

4. Педагогам взяти участь у місячнику «Учимося спілкуватися» (анкетування, відвідування уроків, занять, творчі роботи, тренінги».

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Близнюк Л.М.

Директор НВК ______________ О.Я.Козьменчук
(підпис)

З наказом ознайомлені:

________________ О.В.Минайлюк

(підпис)

________________ М.А.Гунько

(підпис)

________________ Л.М.Близнюк

(підпис)

________________ Г.П.Зарінчук

КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

24.03.2020 м. Косів №

Про затвердження рішення педагогічної ради

«Успіх як життєвий пріоритет особистості»

На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол від 24.03.2020 року №4

НАКАЗУЮ:

1. Педагогічним працівникам проводити батьківські збори, виховні години у формі тренінгу.

Протягом року.

2. Голові шкільного методичного об’єднання Атаманюк М.П. провести засідання МО у формі тренінгу.

Протягом березня.

3. Практичному психологу Зарінчук Г.П. впроваджувати в роботу тренінгові заняття з учнями та педагогами.

Протягом року.

4. Вихователю – методисту Близнюк Л.М. підготувати добірку вправ для комунікативного спілкування «батько-учень-вчитель»

Протягом лютого.

5. Директору Козьменчук О.Я. ознайомити педагогів зі списком проходження курсів в 2020 році та затвердити його.

До 10.01.2020р..

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК ______________ О.Я.Козьменчук

З наказом ознайомлені:

________________ М.П.Атаманюк

________________ Л.М.Близнюк

________________ Г.П.Зарінчук

2019 рік

КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА початкова школа

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

19.09.2019 м. Косів №67

Про затвердження рішення педагогічної ради

«Системний підхід наступності і

перспективності між дошкільниками та

молодшими школярами: налагоджуємо взаємодію»

На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол від 30.08.2019 року №1

НАКАЗУЮ:

1. Вчителю Гавриш О.В. ділитися досвідом роботи в НУШ з педагогами (організація наставництва, взаємовідвідування уроків, індивідуальна методична допомога).

Постійно.

2. Практичному психологу Зарінчук Г.П. проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності між здобувачами освіти.

Постійно.

3. Вихователю-методисту Близнюк Л.М. провести семінар з питань інформаційної діяльності про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики педагогічних працівників.

До 29.10.2019р.

4. Вчителю – логопеду Чулак Л.Й. всю інформацію підсумків роботи та завдання педагогічного колективу на новий 2019/2020 н. р. висвітлити на веб-сайті закладу.

До 25.09.2019р.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК ______________ О.Я.Козьменчук
(підпис)

З наказом ознайомлені

________________ О.В.Гавриш

(підпис)

________________ Л.Й. Чулак

(підпис)

________________ Г.П.Зарінчук

(підпис)

_______________ Л.М.Близнюк

КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

19.09.2019 м. Косів №68

Про підготовку до проведення педагогічної ради

«Розвиток творчої компетентності школярів та дошкільників»

Згідно з річним планом роботи НВК на 2019 – 2020 н. р. заплановано проведення засідання педагогічної ради «Розвиток творчої компетентності школярів та дошкільників»

НАКАЗУЮ:

1. Директору Козьменчук Оксані Ярославівні визначити актуальні проблеми розвитку творчої компетентності в освітньому закладі.

2. Вихователю – методисту Близнюк Лідії Миколаївні провести діагностику стану роботи педагогічного колективу з розвитку творчих здібностей здобувачів освіти.

3. Керівнику ШМО Атаманюк Марії Петрівні організувати проведення методичних днів, теоретичного семінару.

4. Педагогам підготовити пропозиції до рішення педагогічної ради.

5. Практичному психологу Зарінчук Галині Петрівні провести анкетування здобувачів освіти, педагогів, батьків з даного питання.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Близнюк Л.М.

Директор НВК ______________ О.Я.Козьменчук
(підпис)

З наказом ознайомлені

________________ Г.П.Зарінчук

(підпис)

________________ Л.М.Близнюк

(підпис)

________________ М.П.Атаманюк

(підпис)

КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Косівська міська РАДА

КОСІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

31.10.2019 м. Косів №70

Про затвердження рішення педагогічної ради

«Розвиток творчої компетентності школярів та дошкільників»

На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол від 31.10.2019 року №2

НАКАЗУЮ:

1. Педагогічним працівникам систематизувати і продовжувати роботу з розвитку творчих здібностей здобувачів освіти.

Протягом року.

2. Вихователю Минайлюк О.В. створити банк творчих завдань для

обдарованих дітей.

До 20.12.2019 року.

3. Вихователю ГПД Гунько М.А. оформити виставку творчих робіт учнів та дошкільників.

Протягом листопада.

4. Вихователю – методисту Близнюк Л.М. провести круглий стіл на тему: «Спільна робота закладу і родини з розвитку творчої компетентності дитини».

Протягом грудня.

5. Практичному психологу Зарінчук Г.П. розробити зразки самостійних творчих завдань для здібних учнів.

До 20.12.2019 року.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК ______________ О.Я.Козьменчук
(підпис)

З наказом ознайомлені:

________________ О.В.Минайлюк

(підпис)

________________ М.А.Гунько

(підпис)

________________ Л.М.Близнюк

(підпис)

________________ Г.П.Зарінчук

(підпис)

Кiлькiсть переглядiв: 681

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.